Corona

Uitvaartdienst

Omvang:

Er gelden geen beperkende regels wat betreft het maximum toegelaten aanwezigen op een uitvaartplechtigheid.

De regels inzake sociale distancing vervallen.

Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht vanaf 1 oktober 2021.Personen die ziek zijn, of COVID-symptomen vertonen, worden verzocht niet deel te nemen aan de begrafenisplechtigheid.

Er wordt voorzien in voldoende ventilatie in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Meer informatie daarover is terug te vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu.

Er moet steeds worden voorzien in maatregelen om de persoonlijke hygiëne te waarborgen, zoals de mogelijkheid tot handen wassen met water en zeep, het ter beschikking stellen van ontsmettingsgel,…
Koffietafels kunnen plaatsvinden volgens de regels die gelden voor de horeca. Vanaf 1 oktober 2021 valt de mondmaskerplicht weg

Livestream

Wilt u dat de plechtigheid in onze aula live wordt uitgezonden zodat ook de mensen niet aanwezig het afscheid kunnen volgen?

Wij bieden, op vraag van de familie, livestreaming aan en dit alles op een eenvoudige manier en met zorg voor beeld en audio.

Ook voor een opname van de plechtigheid kan, op vraag van de familie, worden gezorgd.