Corona

Uitvaartdienst

Omvang:

Er gelden geen beperkende regels wat betreft het maximum toegelaten aanwezigen op een uitvaartplechtigheid.

De regels inzake sociale distancing vervallen.

Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht vanaf 1 oktober 2021.Personen die ziek zijn, of COVID-symptomen vertonen, worden verzocht niet deel te nemen aan de begrafenisplechtigheid.

Er wordt voorzien in voldoende ventilatie in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Meer informatie daarover is terug te vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu.

Er moet steeds worden voorzien in maatregelen om de persoonlijke hygiëne te waarborgen, zoals de mogelijkheid tot handen wassen met water en zeep, het ter beschikking stellen van ontsmettingsgel,…
Koffietafels kunnen plaatsvinden volgens de regels die gelden voor de horeca. Vanaf 1 oktober 2021 valt de mondmaskerplicht weg