Corona

Naar aanleiding van de maatregelen die onze regering heeft genomen om de verspreiding van het virus in te dijken, werden ook de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector bijgesteld.

Dit zijn de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector.

Telewerk wordt de nieuwe norm. Als telewerk niet mogelijk is, moeten de regels van “social distancing” tussen dewerknemers worden gerespecteerd. De formaliteiten dienen voornamelijk digitaal te worden geregeld teneinde de verplaatsingen te beperken.

Afspraken maken en het regelen van uitvaarten

Het aantal mensen dat ter plaatse komt om de uitvaart te regelen dient zich te beperken tot 3 personen. Alle contactmet risicopersonen dient te worden vermeden. Ontvang de mensen bij voorkeur in een zaal dan in een klein kantoor.

De bezoeken aan het uitvaartcentrum

Dit kan op afspraak of volgende de melding op rouwbrief.Koffietafel Koffietafels mogen niet doorgaan.

Vertrek vanuit het uitvaartcentrum naar de plaats van de plechtigheid of de begraafplaats

De social distancing moet worden nageleefd.Vrienden en buren kunnen hun medeleven betuigen op de sociale media of op de website van de begrafenisonderneming.

Uitvaartplechtigheid en aula

Het aantal personen dat mag deelnemen aan een uitvaartplechtigheid wordt uitgebreid tot maximum 100 personen.
Het maximum van 100 personen is exclusief kinderen tot en met 12 jaar en omkadering (personeel, priester,...)

De gekende veiligheidsmaatregelen moeten daarbij uiteraard gerespecteerd worden:

in achtneming van 1,5 m social distance en het verplicht dragen van een mondmasker.

Begraafplaats en/of overhandiging van de as

Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje.Geef de voorkeur aan een knikje of een kruisteken bij de laatste groet aan de overledene. Voorzie de nodige social distance tussen de mensen.

Crematoria

Uitzonderlijke maatregelen zullen worden genomen door de verschillende crematoria. We vragen u om deze strikt nate leven.De crematoria moeten voldoen aan de federale richtlijnen en alles in het werk stellen om het afscheid mogelijk te maken.

Dienstvoertuigen

Lijkwagens of voertuigen voor de overbrenging van de overledene hebben maximaal 2 personen aan boord.

We hopen dat deze crisis snel weer voorbij is en rekenen erop dat alle begrafenisondernemers de families op eenwaardige manier zullen begeleiden en hen, ondanks de omstandigheden, zullen helpen om het rouwproces zo sereen mogelijk te laten verlopen.

 

Livestream

Met de Covid-19 pandemie is ook de uitvaartsector grondig veranderd.

Het aantal personen dat mag deelnemen aan een uitvaartplechtigheid wordt uitgebreid tot maximum 100 personen.

Het maximum van 100 personen is exclusief kinderen tot en met 12 jaar en omkadering (personeel, priester,…).

De gekende veiligheidsmaatregelen moeten daarbij uiteraard gerespecteerd worden:

in achtneming van 1,5 m social distance en het verplicht dragen van een mondmasker.


We zijn niet bij de pakken blijven zitten en bieden nu al enige tijd de mogelijkheid aan om uitvaartplechtigheden in ons Rouwcentrum bij te wonen via livestream.

Wenst u ook de opname van de uitvaartplechtigheid van uw dierbaren als herinnering, aarzel dan zeker niet om ons dit op voorhand te vragen.